.
.
.

وردة الجزائرية : MODERNE EGYPTIEN
cassette via Ciaro mid 1980's .
live recording {split}

WARDA Al-Jazairia : Moderne Egyptien [MCPE 1136 cassette]
a side: moderne egyptien
b side: moderne egyptien

the Rose of Algeria